2018

Temple Kirtans 2018

Shri Krishna Janmashtami 03 09 2018

Acyuta Bandhu Arjuna Das

Janardan Das

Stoka Krishna Das

Kirtan Premi Das

Yogi Das

Panca Gauda Das

Govinda Das

Vrindavana Dasa

 

Vrindavana Dasa

180101

180103

180106

180107

180306

180405

180605

 

Rama Raya Dasa

180331

180404

180409

 

Kirtan Premi Das

180506

180624

180707

180708

180712

180717

180722

180723

180821

180829

180902

180905 (night)

180906 (night)

180914 (night)

180918 (night)

181123

181125

181126

 

Bhakti Anugraha Janardana Swami

180822

180828

 

Sacinandana Swami

181123

 

Akinchana Krishna das

180104

180108

 

Pancajania Das

180106

180107

 

Pavana Nitai Chandra Das

180506

180621

 

Bhagavata Purana Das

180827

 

Avani

180612

 

Atmarama Das

180823

 

Devananda Das

180501

 

Govinda Das

180405

180412

180507

180907

180913

180921

 

Maha Bhagavata Das

180506

 

Man Mohan Das

180506

 

Navadvip Das

180506

180818

 

Atmarama Chaitania Das

180704

180708

180711

180712

180811

180820

180821

 

Damodar Vyas

180708

 

Radha Shyam Vilas Das

180612

180721

180725

180810

180814

180820

180902

180904

181113

181114

181123

 

Ananta Balarama Das

180711

180720

 

Sharad Purnima Das

180711

180712

180714

 

Uddhava Dwarkadish Das

180713

180804

 

Stoka Krishna Das

180718

180908

180914 (night)

181123

 

Virabhadra Das

180728

 

Shri Chaitania Dev Das

180729

180730

180731

 

Lal Krishna Das

180804

180807

180827

180830

 

Gopal Hari Das

180807

 

Damodarashtaka Das

180818

 

Radha Damadar Das

180819

 

Jai Gopal Das

180820

181125

 

Bk Aashish

180823

 

Akash Vani Das

180903

180907

180908

180914

 

Kartik Tyagi

180906 (night)

180907 (night)

 

Dharmaraj Das

180906

180907

 

Acyuta Bandhu Arjuna Das

180908

180911

180913

 

Joint efforts

180908

 

Hari Bhajan Das

180913

 

Maha Prabhu Chaitania Das

180916

 

Yogi Das

180916 (night)

 

Apurva Das

180920

180922

 

Gauranga Das

180920

 

Mahabala Candra Das

181123

181124

181125

 

Goura Krishna Das

181123

 

Balaram Nityananda Das

181124

 

Kavi Candra Das

181124

 

Goura Jivana Das

181124

181125

 

 


Copyright © 2008 - 2024 Krishna Balaram Mandir 24 Hour Kirtan Mandali, All Rights Reserved